Partner in armoedebestrijding

Sint-Vincentius is een volwaardige partner in de armoedebestrijding: dicht bij de doelgroep en maakt deel uit van een groot netwerk rond lokale besturen, welzijnsorganisaties e.a.