EERSTE JAAREVENT VAN TALIM: EEN SUCCES

Op maandag 19 juni vond het eerste jaarevent plaats van TALim. Met een gevarieerd publiek met mensen uit de verschillende ondersteunende instanties binnen Talim en Genk/Beringen, met coördinatoren, gastdocenten en vrijwilligers EN met ouders, tieners en broers&zusjes, met pers… Zij brachten vanuit hun ervaring een aangrijpende getuigenis die de community-gedachte levendig maakte! 

Luc Dewulf gaf een uiteenzetting over Talentontwikkeling en de Talentenfluisteraar, belangrijke inspiratiebronnen van de Talentenacademie. 

Lees hier het artikel zoals verschenen in HBvL (20 juni 2023)

-------------------------------------------------------------------------------

  • GEEF KANSEN aan projecten tegen armoede

Armoede kan iedereen overkomen. Een scheiding, ontslag of ziekte kan een oorzaak zijn van armoede. Armoede is hard en raakt verschillende levensdomeinen als werk, gezondheid, wonen, onderwijs,…Armoede maakt ongelukkig en eenzaamheid loert om de hoek.

Daarom steunt het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg projecten en initiatieven die mensen in armoede voorthelpen, kansen geven zodat zij opnieuw ten volle kunnen participeren aan onze samenleving.

Door een gift te doneren aan ons Fonds draagt u bij aan deze doelstelling en gaat u samen met onze 1.000 Sint-Vincentius vrijwilligers in Limburg mee de strijd aan tegen armoede.

1000 x dank

  • DICHTBIJ

Het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg richt zich exclusief tot projecten die in Limburgse gemeenten door Limburgers gerealiseerd worden, waarbij de leefsituatie van mede-Limburgers erop vooruit gaat.  Dichtbij maakt u dus met uw bijdrage mee het verschil voor een betere toekomst met minder armoede in onze provincie. 

  • VOOR KINDEREN EN JONGEREN met een rijke toekomst

Bijzondere aandacht gaat naar projecten die zich richten naar kinderen en jongeren in een armoede situatie. Niets zo schrijnend om te zien hoe armoede wordt doorgegeven van ouder op kind. Geef om de toekomstige Limburgse generatie, zij zijn de toekomst !

HET FONDS STEUNEN

Iedereen die het Fonds een warm hart toedraagt, kan een gift doen op rek.nr.

BE10 0000 0000 0404 

MET VERMELDING 

***018/0710/00067***

Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar.

NALATENSCHAP

 

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

- DUOLEGAAT: LAATSTE UPDATE 1 JULI 2021

Zoals u wellicht via de pers hebt vernomen, is het decreet, waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, op woensdag 18/3 in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd.


Concreet betekent dit dat, indien u in het verleden een testament met duolegaat hebt opgemaakt, dit vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zal
opleveren voor uw particuliere begunstigden en uw testament veelal niet meer uitvoerbaar zal zijn. Zie ook: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/zal-je-duolegaat-nog-het-gewenste-effect-hebben-het-antwoord-in-6-vragen


U zal in de meeste gevallen uw testament moeten heroverwegen, in het licht van dit nieuw regelgevend kader en uw al dan niet gewijzigde persoonlijke
intenties. Hopelijk ligt uw hart nog steeds ook bij Vincentius Limburg en het Fonds 'Vrienden van Vincentius Limburg'. Voor onze vzw zijn legaten immers
noodzakelijk om onze maatschappelijke taak te kunnen verderzetten.

Voor de particuliere legatarissen die u in uw testament begunstigt zal zoals gezegd, geen fiscaal voordeel meer zijn, maar op het deel dat u aan Vincentius nalaat is geen enkele erfbelasting meer verschuldigd.
Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Uw legaat of schenking komt dus 100% bij Vincentius terecht.
Zie ook: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/iets-nalaten-aan-een-goed-doel-dat-doe-je-zo
 

Voor de eventuele herziening van uw testament neemt u best contact op met uw notaris.

Zelf een actie organiseren ten voordele van het Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg ? Dat kan! Neem contact met ons op om je actie en de mogelijkheden te bespreken.