Organisatie

De Sint-Vincentiusvereniging is actief in Limburg met :

- De Provinciale Raad Limburg vzw, die de plaatselijke conferenties overkoepelt en ondersteunt. 

Wij organiseren 2 x per jaar een Algemene Vergadering voor alle conferenties, wij doen samenaankopen van melk, suiker, koffie, ... wanneer de hulp van  officiële instanties onvoldoende is. Wij houden maandelijks een bestuursvergadering waarin de problemen vooral binnen de conferenties besproken worden en waar een beleid uitgezet wordt, gebaseerd op de actuele noden.

- De 37 plaatselijke conferenties, verspreid over praktisch alle gemeenten in Limburg (zie de rubriek "conferenties")

- De ongeveer 1000 vrijwilligers, in dienst bij één of meer conferenties.

- De verdeling van ongeveer 3500 voedselpakketten per maand, en dus ongeveer 42000 per jaar,  aan de hulpvragende gezinnen.

- De meer dan 10.000 geholpen personen per maand of meer dan 120.000 personen per jaar.

- Hiertoe behoren ook meer dan 3000 kinderen per maand, die rechtstreeks of onrechtstreeks hulp krijgen.

- Jaarlijks worden zo meer dan 6000 verschillende gezinnen op de ene of andere manier geholpen.

 

Historiek

Sint-Vincentius is een internationale hulporganisatie, gesticht door Fréderic Ozanam in 1833 in Parijs. Deze was een jonge student geneeskunde, die getroffen werd door de erbarmelijke omstandigheden waarin zijn buren leefden. 

De patroonheilige is Vincentius a Paulo.

Vandaag zijn er wereldwijd ongeveer 700.000 leden die meewerken, waarvan 4000 in België.