TALim uit de startblokken

29-04-2021 10:02

Talenten Academie Limburg (TALim)

Tieners ontdekken ‘later’ en ontwikkelen (verborgen) talenten

 

In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. TALim wil een aantal onder hen die kansen bieden. Drie jaar lang doorlopen deze jongeren elke zaterdag tijdens het schooljaar een gevarieerd programma. Daarbij ontdekken ze, samen met vrijwilligers en gastdocenten, wat ‘later’ allemaal kan zijn. Ze krijgen zelfvertrouwen, ontdekken en ontwikkelen talenten, verbreden hun toekomstperspectieven, werken aan hun sociale vaardigheden en bouwen aan een sterk netwerk.

In het pilootproject focust TALim op gemotiveerde tieners uit Genk. Daar blijft het niet bij: TALim wil dit project uitbreiden naar andere Limburgse gemeenten, in de eerste plaats naar vroegere mijngemeenten.

Wie zijn wij?

Met TALim wil het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” een meer structurele weg inslaan, parallel aan haar traditionele werking. Het Fonds ondersteunt immers al vele jaren initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare mensen in Limburg die in nood en/of armoede leven, met bijzondere aandacht voor kansarme tieners en jongeren. Het werd door de Provinciale Raad Vincentius vzw Limburg opgericht en ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. TALim wil bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling. TALim vond partners bij het streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, de hogere-onderwijsinstellingen UHasselt, UCLL en PXL, Vincentius Genk-Zutendaal, de Opvoedingswinkel Genk, de stad Genk en bij KRC Genk.

Volgende cijfers onderstrepen het belang van zo’n structureel intiatief. Terwijl in Vlaanderen  12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma – verlaten, is dat Genk 20,8 % (cijfers 2018-2019). Vergelijkbaar hoge cijfers voor schooluitval vinden we in de andere mijngemeenten en in Leopoldsburg: het gemiddelde voor deze gemeenten bedraagt 16,4 %.  Een ander cijfer: in Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, en de mijngemeenten en in Leopoldsburg is dat gemiddeld slechts 29,8 %. Terwijl in Vlaanderen 28,0 % van de jongeren in de derde graad een BSO richting volgt, is dat in de genoemde gemeenten 33,8 %.

Daardoor gaat veel talent verloren. Het project wil, eerst in Genk en vervolgens in andere Limburgse gemeenten, tieners stimuleren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij focussen ons op tieners voor wie dit aanbod het grootste verschil maakt. Voor het project baseert TALim zich op het model van de Nederlandse IMC weekendscholen en op TADA Brussel.

Waarin geloven we?

Wij geloven in de kracht van het netwerk. Tieners, jongeren, mensen kunnen enkel de beste versie van zichzelf worden als zij in contact komen met anderen die hen daarbij steunen, tot voorbeeld dienen, begeleiden, kansen geven. Een tiener zei: “Iedereen zegt dat ik mijn best moet doen voor later maar niemand zegt wat later is.” Met het TALim-netwerk willen we tieners de kans geven te ontdekken wat hun talenten zijn, en wat “later” voor hen zou kunnen worden.

Wij weten dat het ontbreken van zo’n netwerk iemand kwetsbaar maakt en wij geloven dat we daaraan iets kunnen veranderen.

Wat willen we doen en met wie?

We starten in Genk met Talenten Ateliers voor tieners uit het vijfde leerjaar. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen zij samen met bevlogen professionals en vrijwilligers. De tieners ontdekken er hun talenten. Dat gebeurt via presentaties, doe-sessies en bezoeken aan bedrijven, diverse organisaties en andere initiatieven.

Het programma loopt over drie jaar; de jongeren zwaaien dus na het eerste jaar secundair onderwijs af bij TALim. Niet helemaal, toch. Ze blijven als ‘alumni’ verbonden met TALim en kunnen zo hun ervaringen doorgeven aan de volgende generatie. Na drie jaar bij TALim weten ze immers beter waartoe zij in staat zijn, wat hen boeit, waar en hoe de uitdagingen aanpakken. Dat zal hen niet alleen stimuleren in hun verdere schoolloopbaan en in hun later leven, maar hen ook helpen om hun sociaal kapitaal te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van anderen in de samenleving.

Professionals en vrijwilligers zorgen ervoor dat de jongeren, hun ouders en de gastdocenten zich thuis voelen in TALim, door een attent onthaal en door een fijn contact. Ze weten hoe belangrijk maatschappelijke diversiteit is en nog meer zal worden. Die diversiteit omarmen, zorgt ervoor dat ze allen ambassadeurs worden voor een diverse en betrokken samenleving.

Hoe start het project op?

De talentenateliers vinden plaats vanaf oktober 2021. We komen elke zaterdagvoormiddag tijdens het schooljaar samen. Dat gebeurt in lokalen op KRC Genk en tijdens bezoeken bij bedrijven en allerlei diensten.

Wij rekenen bij de start op 35 deelnemers. We gaan, samen met scholen en lokale partners, op zoek naar leerlingen uit het vijfde leerjaar en hun ouders die dit engagement willen opnemen. We bekijken, samen met de ouders, hoe het transport of andere praktische zaken kunnen geregeld worden en ondertekenen met hen een wederzijds engagement voor de volgende drie jaar.

Ook zoeken we vrijwilligers en professionals uit alle bevolkingsgroepen om vorm te geven  aan het project. Wie zich daarvoor engageert, krijgt een heldere introductie en hulp en ondersteuning bij het vormgeven van zijn/haar atelier dat over meerdere zaterdagen kan lopen. Ook voorzien we een vorming rond de verwachte attitude. Docenten en vrijwilligers krijgen de nodige middelen en - voor als het nodig zou zijn – staan er hulplijnen klaar.

Wie aan TALim meedoet, wordt lid van onze gemeenschap (‘community’) met kansen op ontmoeting en verbinding: de tieners die instappen worden later onze alumni, de professionals kunnen deel uitmaken van de klankbordgroep en de vrijwilligers vormen samen een energiek team.

Waar komt het geld vandaan?

De Talenten Academie Limburg – TALim - is een privé-initiatief en wordt momenteel hoofdzakelijk gefinancierd met particuliere middelen.

Het startbudget komt van de Provinciale Raad Sint-Vincentius vzw Limburg.  De vzw investeerde daartoe het nodige geld in het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” en bracht dit onder bij de Koning Boudewijnstichting. Dit budget werd aangevuld met een subsidie van “Een Hart voor Limburg” en uitgebreide logistieke ondersteuning van UHasselt. Daarbij komt de wetenschappelijke expertise van UHasselt, UCLL en PXL én de praktische steun van de stad Genk (Campus O3) en KRC Genk.

Samen garanderen deze middelen dat de hele cyclus 2021-2024 kan worden doorlopen. Omdat we dit initiatief willen uitbreiden naar andere Limburgse gemeenten, zoeken we milde schenkers – bedrijven, overheden en burgers - die TALim genegen zijn en de verdere toekomst financieel of via een andere bijdrage willen steunen.

 

Doe je mee?

TALim - Algemeen

Mail: info@talim.be

Facebook: TALim Talenten Academie Limburg

Instagram: talim_talentenacademielimburg

Linked In: TALim Talenten Academie Limburg

Website: www.talim.be

 

TALim coördinator - Steffanie Leen

Mail: steffanie.leen@talim.be

Tel: 0486 79 10 34