Nieuwe cijfers Statbel 2017: armoederisico neemt toe

18-05-2018 13:10

Het armoederisico stijgt én vooral jongeren komen naar voor als een zeer kwetsbare groep.  

Dit en meer blijkt uit de nieuwe armoedecijfers voor 2017 afkomstig uit de enquete EU-SILC. 

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/armoede-indicatoren-belgie-2017-eu-silc