Nieuwe cijfers K&G : aantal kindjes geboren in armoede neemt toe

23-06-2017 09:32

Ieder kind heeft het recht om kind te zijn

Kind & Gezin maakte pas de kansarmoedecijfers van 2016 bekend. 13,78% van de kinderen in Limburg wordt geboren in een kansarm gezin. In 2012 was dit nog 11,04% en daarna ging het alleen maar de hoogte in. Dit geldt trouwens niet enkel voor de Provincie Limburg: in elke provincie neemt de kansarmoede-index toe.

Frans Vanspauwen, voorzitter Sint-Vincentius Limburg: “Dit ligt in lijn met wat onze vrijwilligers in de dagdagelijkse werking ervaren, bv. de Sint-Vincentius vereniging te Genk-Zutendaal (armoede index: van 27,3% in 2015 naar 29,9% in 2016) hielp in 2016 maar liefst 1.049 kinderen onder de 18 jaar en dit aantal steeg enkel alleen maar de laatste jaren.” 

 

Guido Vandebrouck, voorzitter Sint-Vincentius Genk-Zutendaal: “We hebben in onze werking al enige tijd specifiek aandacht voor kinderarmoede. We zetten volop in op een gecoördineerde aanpak: samen met een netwerk van partners (overheid, bedrijven, scholen, verenigingen,…) staan we sterker; verwijzen we gericht door en kunnen we alzo armoede structureel en duurzaam aanpakken. Enkele voorbeelden van onze kinderwerking: in 2016 verdeelden we maar liefst 48.480 luiers via de luierbank.” “Ook zetten we in op kindervakanties,” aldus Roger Ghijsen die zich in de vereniging specifiek rond kinderarmoede bezighoudt. “En veel meer: geboortepakketten; schoolgerief actie enz. Bovendien hebben we onlangs het online platform www.extrakansenopschool.be gelanceerd rond armoedesignalen op school.”

Kinderen in kansarmoede leven in een gebrekkig huis

De armoede cijfers van Kind & Gezin vertellen ons verder dat iets meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede in een gebrekkige huisvestingssituatie leeft. De woonkost (huur maar zeker ook energiekosten) is vaak (te) zwaar voor het budget. Getuigenissen van ouders in armoede geven aan dat dit een grote invloed heeft op de leefsituatie van hun kinderen (weinig speelruimte, privacy, gezondheidsproblemen,…).

Verjaardag project bevordert sociale integratie van kinderen

In onze 36 Sint-Vincentius verenigingen in Limburg besteden we bijzondere aandacht aan kinderen uit de kansarme gezinnen die we helpen. Uiteraard krijgen zij dankzij onze voedsel- en kledijbedeling directe materiële hulp maar onze meer dan 1.000 vrijwilligers in Limburg doen veel meer dan dat. Katleen Vande Reyde, coördinator St.-Vincentius Limburg: “Onze vrijwilligers staan dichtbij de mensen en het is daar dankzij hun open houding dat de mooiste initiatieven ontstaan ! Hier ligt een grote kracht van onze vereniging. Provincie Limburg telt de meeste Sint-Vincentius verenigingen én vrijwilligers in Vlaanderen en daar zijn we uiteraard zeer fier op.”

Er zijn veel prachtige initiatieven maar neem nu bv. het verjaardag project in de verenging ’t Gebaar in Kuringen. Elk kind droomt van een mooi verjaardagsfeest samen met de vriendjes uit de klas maar dit is niet voor alle kindjes even evident. Davy Dupont, voorzitter van Sint-Vincentius Kuringen: “Via ons project kan elke ouder die hulp krijgt van onze vereniging zijn jarig kind vieren met een geschenk, klastraktatie en een feestje met vrienden. Dit heeft een positief effect op de kinderen. Ook zij horen er nu bij en worden op hun beurt uitgenodigd op een feestje. Op deze manier bevordert het de sociale integratie van deze kinderen. Een feestje thuis organiseren is niet altijd evident omwille van bv. de woonomstandigheden (zie hierboven) en evt. schaamte ervoor. Vandaar dat we bewust kozen voor een verjaardagsfeest op locatie en dit in alle discretie. Het project wordt gedragen door een projectteam van enthousiaste vrijwilligers en zij leggen het aanbod uit aan de gezinnen met de jarige kinderen tijdens een huisbezoek. Ouders en kinderen zijn nauw betrokken. Al deze initiatieven zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vrijwilligers, steun van lokale bedrijven, organisaties, scholen en overheden. Zij maken het verschil !

We blijven ook werken aan bewustwording van armoede: met rondleidingen; door in gesprek te gaan over armoede, de impact op onder meer kinderen en onze werking.