Nieuw Armoede Jaarboek 2016 OASeS: Focus op Energiearmoede

15-12-2016 16:21

Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt rond deze tijd het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van het Centrum OASeS.

Dit jaar ligt de focus van het boek op het thema energiearmoede. Dit zowel vanuit de cijfers als vanuit een kwalitatieve benadering. ‘Wat is de energiearmoede?’ ‘Wat zijn de oorzaken en gevolgen?’ ‘Hoe groot is het probleem in ons land?’

Good practices in de strijd tegen energiearmoede komen aan bod en aanbevelingen voor het beleid, vertrekkende vanuit de ervaringen van mensen in armoede, worden geformuleerd.

Kortom: weer een interessante editie (25ste als) van het jaarboek, voor al wie begaan is met het thema armoede.

Het boek is te downloaden via https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek/