mijnstemtelt.be

06-09-2018 13:18

Sint-Vincentius Limburg vzw is recent mee in het partnerschap gestapt van Ieders Stem Telt. 

Waarom ? Omdat wij het ook belangrijk vinden dat in de verkiezingscampagnes sociale thema's niet vergeten worden. Dat de mensen die wij helpen en het maatschappelijk moeilijk hebben, ook een stem krijgen. 

Wij onderschrijven dan ook de prioriteitennota van het partnerschap 'Ieders Stem Telt'. 

Bovendien doen we aan iedereen een warme oproep om het online spel mijnstemtelt.be te spelen, gelanceerd door Samenlevingsopbouw en Ieders Stem Telt. Stel jezelf in de plaats van een persoon in armoede en maak keuzes om uit de armoede te geraken. Snel zal blijken dat dit niet vanzelfsprekend is. Als het over armoede gaat, horen we steeds vaker dat mensen in een kwetsbare positie gewoon 'wat beter hun best moeten doen'. Dit spel wil het grote publiek laten ondervinden dat die redenering te eenvoudig is.

Het spel legt dilemma’s voor, uit het leven gegrepen: ‘Betaal ik de elektriciteitsfactuur of geef ik mijn laatste centen aan de schoolrekening? Ga ik naar de dokter met die pijn in mijn zij, of besteed ik dat geld aan inkopen?’ Aan het einde van de rit weet je of je uit de armoede geraakt. Je pad hangt niet alleen af van de antwoorden die je hebt gegeven. Hoewel geluk in het leven meespeelt, zijn het vooral de onderliggende structuren die het leven van mensen bepalen. Deze structuren zijn geen natuurwetten. Ze zijn het gevolg van politieke keuzes. En die worden straks opnieuw gemaakt, door politici die op 14 oktober worden verkozen. Speel het online spel en kom te weten hoe jouw lokale beleidsmakers de komende vijf jaar de armoede in je gemeente of stad willen bestrijden.