Internationale dag van het testament voor het goede doel

14-09-2023 10:22

13 september is de internationale dag van het testament voor het goede doel, we staan graag even stil bij en tonen onze dankbaarheid aan de mensen die (een deel van) hun erfenis (willen) nalaten aan Vincentius.

Om onze maatschappelijke taak te vervullen en kwetsbare personen die leven in armoede te blijven (onder)steunen, is Vincentius afhankelijk van giften en schenkingen in al hun vormen. Niet alleen giften van particuliere personen of via fondsenwervende acties zijn van cruciaal belang, maar ook legaten via testamenten zorgen ervoor dat we onze werking kunnen voortzetten. Elke gift, elke schenking, elk legaat betekent weer een stapje vooruit en maakt een verschil.

Wens jij Vincentius op te nemen in je testament? Neem gerust contact met ons op.

Wij brengen je ook graag verder in contact met onze experts.