‘Gouden Erepenning’ voor Sint-Vincentius Lommel

08-11-2016 16:02

Stad Lommel reikt ieder jaar een speciale erepenning uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de welvaart of welzijn van de Lommelse samenleving.

Dit jaar viel deze erepenning te beurt aan de Sint-Vincentiusvereniging Lommel voor haar 25 jaar onbaatzuchtige inzet en goed werk voor vele Lommelse kwetsbare gezinnen.

Burgemeester Peter Vanvelthoven had niets dan lof voor de vrijwilligers.

Voorzitter Pierre Roosen benadrukte in zijn dankwoordje dat er héél wat vrijwilligers maandelijks bezig zijn en alzo de voedselbedeling voor meer dan 100 gezinnen in Lommel mogelijk maken.