Eetdag Vincentius Leopoldsburg

16-01-2023 10:53

Help de hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg 

 

Sint Vincentius verstrekt op verschillende vlakken (wekelijks verdeling van voedsel, fietsen, babyartikelen, speelgoed enz.) praktische hulp aan de hulpvragende gezinnen. 

 De hulp aan deze gezinnen, gestuurd door het OCMW, is volledig gratis. 

 

Maar spijtig genoeg is de werking van Sint Vincentius niet gratis, integendeel, deze kost veel geld. 

Ook Sint Vincentius stelt vast dat de werkingskosten steeds oplopen. 

Vervoersonkosten, betaling van nutsvoorzieningen in onze fietsatelier, aankoop van allerlei materiaal, aan koop van te verdelen producten, pampers enz. dienen uiteraard steeds betaald te worden.  

We stellen vast dat ook het voorbije jaar de uitgaven de inkomsten (giften en eigen acties) overstegen. 

 

We trachten de balans in evenwicht te houden en om die reden organiseert Sint Vincentius op 11 februari een eetdag. De opbrengst van deze eetdag gaat volledig naar de werking van de Sint Vincentius Leopoldsburg en komt ten goede van de kansarme gezinnen van Leopoldsburg. 

 

Wenst u Sint Vincentius Leopoldsburg, en de hulpvragende gezinnen, te ondersteunen en wenst u deel te nemen aan deze eetdag, vul bijgevoegde inschrijvingskaart in en mail ze terug naar Sint Vincentius Leopoldsburg. 

 

Wij heten u heel graag van harte welkom op 11 februari in de Parochiezaal Strooiendorp. 

 

In bijlage voegen wij een inschrijvingskaart.