Steeds grotere groep binnen de maatschappij heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen

11-01-2019 14:12

Dit blijkt uit de studie 'Een nieuwe kwetsbaarheid' van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven), in opdracht van de Denktank Minerva en van Decenniumdoelen. Rapport te downloaden via:

https://www.denktankminerva.be/studies/middenklasse

Interessant artikel hierover van MO:

https://www.mo.be/nieuws/lage-middenklasse-ook-belgi-steeds-minder-beschermd-tegen-armoederisico