Bekendmaking 9de armoedebarometer : armoede stijgt!

07-10-2016 19:39

De armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017 (een samenwerkingsverband van 12 organisaties) laat zien of het beleid op de goede weg is inzake armoedebestrijding op het vlak van gezondheid; inkomen, arbeid, wonen, onderwijs en samenleven. Ze toetst het beleid met concrete doelen die tegen 2017 behaald moeten worden.

De resultaten zijn allesbehalve rooskleurig; de barometer toont andermaal alarmerende cijfers over de armoedesituatie in Vlaanderen:

11,1% van de Vlamingen leeft in armoede; de kinderarmoede steeg de afgelopen negen jaar van 8,2% naar bijna 12%.

Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen 2017, stelt vast dat zowel de Vlaams als federale regering hun doelstellingen op het vlak van armoedebestrijding niet halen. “Ons doel lag nog nooit zo veraf”.

Meer info: https://www.decenniumdoelen.be/ontstellende-armoedecijfers-de-armoedebarometer-slaat-rood-uit/